Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
SOSYOLOJI TARIHI-I
Code
SOS205
Course Info
Uygarlığın başlangıcından günümüze sosyal düşüncenin ortaya çıkışı; sosyal düşünce- din ilişkisi; ilkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağda sosyal düşüncenin aldığı biçimler; sosyolojinin kuruluşunu sağlayan somut koşullar; bilim alanının oluşumuna katkı sunan ilk sosyologlar ve sosyolojinin kurumsal bir kimlik kazanma süreci
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam