Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
TARIMIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Code
SOS203
Course Info
Köy nedir?; Antropolojik ve tarihsel açıdan köylülük?; İnsan-toprak ilişkilerinin tarihsel dönemeçleri; Kapitalizm: Kökleri ve ilk gelişim dönemi; Kapitalizm ve köylülük; Mülksüzleşme ve bağımlılık; Türkiye’de köylülük – I Giriş: Osmanlı mirası ve iki dünya savaşı dönemi; Türkiye’de köylülük – II İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmeler; Tarımsal değişimin ekonomi politiği; Üretim ve üretkenlik: Temel kavramlar; Sömürgecilik ve kapitalizm; Yerel ve küresel çiftçilik ve tarım; Neoliberal küreselleşme ve dünya tarımı; Kapitalist tarım ve kapitalist olmayan çiftçiler mi? Üretim, sömürü ve direnme; Kırsal kesimde sınıfsal oluşum; Sınıfın karmaşıklığı
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam