Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SOSYAL ANTROPOLOJİ
Code
SOS106
Course Info
Kültürel Antropolojinin özelliği ve kültürel sistemler; Kültürün doğası; Kültürel değişim süreçleri; Kültürel antropolojide metod; Kültürel antropolojide teori; Toplumsal organizasyon: evlilik, aile, akrabalık ve soydanlık; Toplumsal Cinsiyet; Tinsellik, din, totem; Etnisite, ırk; Geçim stratejileri; siyasal sistemler; Sanat, estetik ve kitle iletişim araçları; Dünya sistemi; Küreselleşen dünyada antropolojinin rolü
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam