Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
2017-18 GUZ DERS PROGRAMI 13 September 2017
Course Details
Course Title
SOSYOLOJIDE YÖNTEM VE ARAŞTIRMA TEKNIKLERI-I
Code
SOS103
Course Info
‘Bilimsel bilgi’ kavramının toplumdaki diğer bilgi biçimlerinden farkı. Felsefe ve bilim üzerinde durularak doğa ve sosyal bilimler konuları, metodları ve gerçekliğe yaklaşımları bağlamında karşılaştırılacaktır. Sosyal bilimlerde kullanılan teori ve modeller tartışılacak. Sosyal bilimlerde teori ve ampirik araştırma arasındaki ilişki irdelenecek.    
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam