Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT of SOCIOLOGY 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
SOSYOLOJIYE GIRIŞ-I
Code
SOS101
Course Info
Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışı, sosyolojinin temel kavram ve kuramları, toplumsal yapı ve kültürel örüntülerin analizi; sosyolojide kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri üzerine bilgileri içermektedir. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke örneklerinden hareketle,    kültür; toplumsal tabakalaşma, birey-toplum ilişkisi, farklı toplumsal eşitsizlikler karşılaştırmalı bir bakış açısından değinilecektir
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam