Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MÜZEOLOJI VE TÜRK MÜZECİLİĞİ
Code
ARK403
Course Info
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre arkeolojik  belgelerin durumu, Arkeoloji Etiği, kanunun uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar, sit alanları,  bu kanuna göre müzelerin durumları, eser temin etme, koruma, envanterleme, depolama teşhir ve tanzim çalışmaları, müze didaktiği ve müzelerin sosyal hayattaki yerinin incelenmesi
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam