Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ORTA VE GEÇ ASUR ARKEOLOJISI
Code
ARK401
Course Info
M.Ö. 12. y.y.’daki Kavimler Göçü’ne bağlı olarak, Doğu Akdeniz havzasında merkezi otoritelerin çöküşünü izleyen dönemde, girilen karanlık dönemden başlayarak, Demirin kullanımının yaygınlaşması tanıtılacak. Bu süreçte Asur devletinin Irak coğrafyasında giderek merkezi otoriteyi kurması, Babil, Kuzey Suriye ve kuzeydeki Arami devletlerini hakimiyeti altında alması işlenecek, Akdeniz ticareti bağlamında Urartu ve Mısır ile giriştiği savaşlar anlatılacaktır. Ayrıca dönemin mimari, yazı, edebiyat, kitap derleme, kütüphane, hayvanat bahçesi gibi kültürel ve sanatsal faaliyetler anlatılacaktır. Harran-Şarri yol sistemi bağlamında eyalet yönetimi, askeri sefer ve ticari hayatın işleyişi anlatılacaktır
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam