Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÖN ASYA’DA DUVAR BOYAMALARI
Code
ARK320
Course Info
Mağara duvar boyamasından başlayarak Asur Saray Fresklerine kadar gelen süreçte duvar süslemeleri ele alınarak renk, konu ve tasarım başarısı açısından değerlendirilecek, estetik ve psişik yansımalar bağlamında Ön Asya insanının duvar boyama sanatı işlenecektir. Ayrıca kullanılan boya türü ve boyama aletleri de ele alınarak incelenecektir
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam