Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ESKI ÖN ASYA’DA MADEN SANATININ GELIŞIMI
Code
ARK314
Course Info
Malahit’in Neolitik Çağ’daki kullanımından başlayarak, İzabe yoluyla bakırın elde edilmesiyle Kalkolitik çağdaki madenciliğin bir zenat olarak ortaya çıkışı anlatılacak. Anadolu maden yatakları ve antik çağ kullanımları tanıtılarak, Eski Tunç Çağından itibaren silah, süs eşyası ve kap-kaçak yapımında madenin kullanımı, ergitme fırınları, cevher zenginleştirme tezgahları ve döküm kalıpları örneklerle tanıtılacaktır. Ayrıca madenin bir değişim aracı olarak ekonomik yaşamdaki önemi vurgulanacaktır
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam