Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KLASIK VE HELLENISTIK DÖNEM NÜMIZMATIĞI
Code
ARK302
Course Info
Eski Çağda ticarette kullanılan değişim araçları, bunların ticarî faaliyetler üzerindeki  etkileri, sikkenin icadı ve ilk dönemde Anadolu, Ege ve Yunanistan ile İtalya'da  basılan sikkeler ile sistemleri
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam