Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MEZOPOTAMYA’DA MABET VE SARAY MIMARISININ GELIŞIMI
Code
ARK301
Course Info
Göbeklitepe ve Navala Çori’deki en erken örneklerinden başlayarak mabet mimarisinin gelişimi incelenecek, Sümer tapınaklarından örnekler gösterilerek mabedin dini, ekonomik ve siyasi fonksiyonları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Sümer Panteonunun gelişimine paralel olarak tapınak mimarisinin değişimi irdelenecektir. Bunun yanı sıra Erhanedanlar devrinden itibaren ortaya çıkan Saray olgusu ele alınacak, sosyal ve siyasal değişimlere paralel olarak saray mimarisinin gelişimi anlatılacaktır
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam