Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ARKEOLOJIK YÜZEY ARAŞTIRMASI VE KAZI STAJI I
Code
ARK299
Course Info
Bu derste, öğrencilere arazi ortamında arkeolojik dokunun saptanması, harita kullanımı, ölçümü, teknik çizim ve fotoğraflama yöntemleriyle belgelendirilmesinin pratiği yaptırılacak. Kazı ortamında arazi bilgisi verilecek, kazı teknikleri bilgileri pratikte sınanacak, yerleşim alanlarının kültürel dokularının gelişimi ve statigrafik katmanlaşması mahallinde izlenerek öğretilecektir. Ayrıca tarihi eserlerin çıkarılması, koruma altına alınması, belgelendirilmesi ve nihayet müzelere taşınması işlemleri gösterilecektir. Bu staj içinde bulunulan yarıyıl sonundan itibaren başlayacak ve sekizinci yarıyılın sonuna kadar geçecek olan dönemde başarıyla tamamlanacak olup, mezuniyet için ön şarttır
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam