Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ESKI ÖN ASYA KERAMIĞI II
Code
ARK214
Course Info
Mezopotamya kültür hinterlandında ortaya çıkan Hassuna-Samarra, Halaf, El-Ubeyd gibi prehistorik kültürler keramik sanatı bağlamında tanıtılacak, bunu izleyen dönemlerin Uruk, Ninive 5, Metalik Keramik, Habur, Nuzi ve Asur Keramiği teknik ve tipolojik açıdan işlenecektir. Kültürlerin keramik türü bağlamında tanıtılmasının arkeolojik arka-planı anlatılacak ve keramik sanatının gelişimine bağlı olarak Mezopotamya’nın kültürel stratigrafisi oluşturulacaktır
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam