Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ARKEOLOJIK YÖNTEMLER VE TERMINOLOJI
Code
ARK209
Course Info
Arkeolojinin  metodu, çalışma, araştırma  ve  değerlendirme yöntemleri,  yabancı  ve yeni şekillenmeye  başlayan  Türkçe  terminolojinin öğretilmesi ve katılımcı olmaya özendirilerek   kullanılmasının sağlanması.  Arkeolojik araştırmaların   ve  çalışma   yöntemlerinin  plânlanması   ana hatların   belirlenmesi,   rapor   veya   belge   halinde düzenlenmesi,   kaleme  alınması,  değerlendirilmesi  ve  kurallara  uygun  olarak sunulması
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam