Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BABIL/ASUR ARKEOLOJISI
Code
ARK201
Course Info
Mezopotamya ağırlıklı olarak Önasyada  Protohistorik dönem ve Tarih Çağlarındaki arkeolojik merkezlerin incelenmesi. Mimarî, heykeltraşlık ve keramik  gibi arkeolojik  verilerin ışığında Sümer, Akkad, Babil ve Assur dönemleri ile mukayeseli olarak  İran,  Suriye ve diğer Doğu Akdeniz  kültürlerinin buluntular ışığında incelenmesi
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam