Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ESKI ÖN ASYA KERAMIĞI I (ANADOLU)
Code
ARK113
Course Info
Neolitik Çağdan itibaren elle biçimlendirilerek güneşte kurutulmasıyla başlayan keramiğin serüveni, teknik ve tipolojik açıdan incelenecek ve bir kültür taşıyıcısı olarak Anadolu keramiğinin tarihsel gelişimi anlatılacaktır. Ayrıca bu çerçevede keramik sanatının teknik ve tipolojik terimleri de ele alınacaktır
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam