Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ANADOLU PREHISTORYASI
Code
ARK152
Course Info
Anadolu'daki ilk yerleşimler, Paleolitik, Neolitik ve Kalkolitik kültürler ile İlk Tunç Çağı kültürleri, bunların coğrafik dağılımı, kazı ve buluntu  yerlerinin tanıtımı, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının  görsel malzemeyle ve mümkün olan  kazı ve buluntu yerlerinde bizzat incelenmesi
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam