Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SÜMER/AKAD ARKEOLOJISI
Code
ARK126
Course Info
Mezopotamya ve Suriye ağırlıklı olarak Önasya'nın jeo-politik konumu,  jeolojik ve coğrafik  yapısı, Prehistorik dönemlerdeki ilk yerleşimler Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı kültürlerinin, mimarî, heykeltraşlık, keramik vb.  buluntular açısından incelenmesi
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam