Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
ARCHEOLOGY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ARKEOLOJIYE GIRIŞ VE KAYNAKLAR
Code
ARK101
Course Info
Arkeoloji'nin tanımı, bir bilim olarak ortaya çıkışı, arkeolojinin yöntemleri, diğer bilimlerle ilişkisi, arkeolojinin günümüz  sosyal hayatındaki yeri ve öneminin incelenmesi,  klâsik çağ literatürü, eski kaynakların ve yeni internet bağlantılı kaynakların tanıtımı ve kullanımı, bunlara ulaşımın ve yararlanmanın yolları ve yöntemi. Ülkemizdeki  önemli kaynak ve  kütüphanelerin tanıtımı.
Credit
3
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam