Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ENZİM KİNETİKLERİ
Code
BİYO 602
Course Info
(2-0)2 ECTS   Enzimlerin klinik önemi, enzim aktivitesinin analizi ve enzimlerin tanısal araç olarak kullanılması prensipleri
Credit
2
ECTS
-
Design ~GAÜN WebTeam