Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Code
EKON 444
Course Info
Modern endüstri toplumunun doğuşu, endüstri ilişkilerinin kuramsal çerçevesi ve sorunları; endüstri ilişkileri ve sendikacılık, otomasyonun endüstri ilişkilerine etkisi. Türkiye’de endüstri ilişkilerinin yasal çerçevesi, Türkiye’de sendikacılık ve toplu pazarlık uygulamaları.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam