Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
İCRA İFLAS HUKUKU
Code
İŞLT 429
Course Info
İcra Teşkilatı, İcra Dairesi Görevlilerinin Görev ve Yükümlülükleri, Sorumluluğu, Şikayet Müessesesi, İcra Harç ve Giderleri, İcra İşlerinde Tebligat ve Süreler, Tatil ve Ertelemeler, Adi Takip ve Safhaları, Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip, Kiralanan Gayrimenkullerin İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi, İlamlı İcra, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, İhtiyati Haciz, İflas Yolları, İflasın Hukuki Sonuçları, Konkordato ve Türleri gibi konular incelenebilir.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam