Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BÜYÜME TEORİLERİ
Code
EKON 415
Course Info
Büyümenin temelleri, Büyümenin özellikleri, etkileri, çeşitleri, büyümenin belirleyicileri, Enflasyon-büyüme ilişkisi, Klasik ve Neoklasik teoride büyüme modelleri, Modern teoride büyüme modelleri, Dışşal büyüme, İçsel büyüme.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam