Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DÜNYA EKONOMİSİ
Code
EKON 431
Course Info
Dünya ekonomisinde 1970 sonrasında enflasyon ve ödemeler güçlüğü çeken ülkelerin analizi. Bu kapsamda İsrail, Latin Amerika ülkelerinden örnekler (Arjantin,Brezilya, Meksika, Şili, Bolivya),  Doğu Avrupa ülkelerinden (Arnavutluk, Macaristan) incelenecek ve Polonya ile Doğu Avrupa ülkelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Ayrıca Çin ekonomisinin Türkiye üzerindeki etkisi analiz edilecektir.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam