Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MİKRO EKONOMİ II
Code
EKON 204
Course Info
Fiyat analizine devam: Eksik rekabet piyasalarında denge; monopol, monopson, monopollü rekabet, oligopol tipi firma davranışları, refah analizi ve faktör piyasası analizleri.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam