Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
İKTİSAT BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
MAKRO EKONOMİ I
Code
EKON 205
Course Info
Milli gelir; "Klasik" ve "Modern" gelir ve istihdam teorileri; mal ve para piyasaları genel dengesi; uluslararası ticaretin etkileri.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam