Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Mezuniyet Provası 21 June 2018
Course Details
Course Title
Special Teaching Methods I
Code
GEFT 317
Course Info
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Credit
3
ECTS
6
Design ~GAÜN WebTeam