Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TURKISH EDUCATION OF SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
Turkish Grammar I: Phonetics
Code
EFMB 101
Course Info
Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam