Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Code
GERP407
Course Info
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. 
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam