Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DİVÂN EDEBİYATINDA NESİR
Code
TDE 553
Course Info
Divan nesrinin tarihi gelişimi içinde mensur türlerin ele alınması, söz konusu metinlerden hareketle nesir dilinin özelliklerinin anlatılması. Üslup ayrışmaları dikkate alınarak seçilen metinlerin izah edilmesi, Türkçe'nin evrelerinin bu metinler çerçevesinde gösterilmesi. Âşıkpaşaoğlu'nun Tevârih-i Âl-i Osman'ı, Sinan Paşa'nın Tazarrunâmesi, Lamii Çelebi'nin Nefahat Tercümesi ve Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi örnek metinlerin seçileceği eserler olacaktır
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam