Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TEST DIŞI TEKNİKLER
Code
GERP202
Course Info
Görüşme, anket, bilgi toplama fişleri, işaretleme listeleri, zaman cetveli, otobiyografi gibi test dışı kendini anlatma teknikleri ile gözlem, derecelendirme ölçeği, sosyometri, kim bu gibi gözlemsel teknikler ve vak’a incelemesi, vak’a kaydı gibi durumsal testlerin geliştirilmesi, uygulanması, geçerlilik ve güvenirlikleri çalışmalarının yapılması.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam