Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Department of Educational Sciences 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Code
AİİT201
Course Info
Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi. Avrupa Gelişmeleri. Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali. Yeni Osmanlılar. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki. Meşrutiyet Dönemi Trablusgarp ve Balkan Savaşı. Birinci Dünya Savaşının Sebepleri. Birinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devletinin Paylaşılması. Milli Mücadele Hazırlık Dönemi. Kongreler. Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli. TBMM Dönemi ve Cephelerin Oluşturulması. Lozan Antlaşması. Dış Politika.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam