Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ
Code
TDE 527
Course Info
Karacaoğlan, Âşık Veysel. Geçmişten günümüze âşıklık geleneği. Saz şâirlerinden örnekler. Âşık mekanları ve usta-çırak ilişkisi. Dadaloğlu, Karacaoğlan, Âşık Veysel gibi saz şâirlerinden seçme örnekler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam