Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE TÜRK SAZ ŞİİRİ
Code
TDE 527
Course Info
Karacaoğlan, Âşık Veysel. Geçmişten günümüze âşıklık geleneği. Saz şâirlerinden örnekler. Âşık mekanları ve usta-çırak ilişkisi. Dadaloğlu, Karacaoğlan, Âşık Veysel gibi saz şâirlerinden seçme örnekler.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam