Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KLÂSİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II
Code
TDE 506
Course Info
Farsça isimler ve isim tamlamaları, izafet çeşitleri, sıfat tamlamaları, kelime yapımı. Farsça mastarlar, fiil gövdeleri, ism-i fâil ve ism-i mef'ûller, aksâm-ı seb'a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sigaları, birleşik kelimeler, birleşik sıfatlar, edatlar. Farsça kelimelerdeki ses değişmeleri, fiil çekimleri. Matbu ve el yazması metinler üzerinde çalışmalar. Hat sanatı
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam