Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KLÂSİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I
Code
TDE 505
Course Info
Harflerle ilgili işaretlerin, yazı çeşitlerinin, imlâsı aynı olan kelimelerin, imlâsı ve söylenişi benzeyen kelimelerin yazılış ve okunuşları. Arapça kelimelerin vezinleri, ism-i fâil ve ism-i mef'ûller, aksâm-ı seb'a, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sigaları, ism-i tafdil, ism-i mekân, ism-i zamân, ism-i âlet, ism-i tasgir, ism-i mensûp, Arapça zamirler, mastarlar, Arapça kelimelerde kemiyyet ve keyfiyyet, Arapçada izâfet, sıfat terkibi, edatlar, birleşik şekiller
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam