Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ESKİ TÜRK EDEBİYATI MANZUM METİN ŞERHİ II
Code
TDE 550
Course Info
Divan şiirinde kullanılan nazım şekilleri ve manzum türler göz önünde bulundurularak seçilen metinler şerh edilecek. Necâti’den Şehzade Abdullah Mersiyesi, Fuzuli’den Gül Kasidesi, Şeyhülislam Yahyâ’dan gazeller, Nedim’den musammatlar ve Şeyh Galip’ten tardiyeler şerh ve izah edilecek.
Credit
3
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam