Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK EĞİTİM TARİHİ
Code
NEFSÖ404
Course Info
Türk egitim tarihinin, egitim olgusu açisindan önemi. Cumhuriyetten önceki egitim durumu
ve ögretmen yetistiren kurumlar. Türk Egitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka plani,
felsefî, düsünsel ve politik temelleri. Türk Egitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu:
tarihsel temelleri, kapsami, uygulanisi ve önemi; Türk egitim sisteminde laiklesme.Türk
Egitim Devrimi 3: Karma egitim ve kizlarin egitimi, Yazi Devrimi, millet mektepleri, halk
evleri. Türkiye Cumhuriyeti egitim sisteminin dayandigi temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Egitim
Enstitüleri ve Yüksek Ögretmen Okullari. Üniversiteler ve ögretmen yetistirme. Yakin dönem
Türk egitim alanindaki gelismeler.   
Credit
2
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam