Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
Code
NEFSÖ306
Course Info
Milli eğitimin ve YÖK’ ün bu dersin okutulmasında iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik hedefleri,
2005 Sosyal bilgiler programının incelenmesi,
Sosyal bilgiler dersinin öğretimine etki eden psikolojik etkenler,
Sosyal bilgiler derslerinde kullanılması gereken araç-gereçler,
Sosyal bilgiler dersi eğitim öğretim yöntemleri,
Yapılandırmacı yaklaşım ve sosyal bilgiler dersinde uygulanması,
Sosyal bilgiler dersi için etkinlik örnekleri.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam