Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
Code
NEFSÖ305
Course Info
Milli eğitimin ve YÖK’ ün bu dersin okutulmasında iyi vatandaş yetiştirmeye yönelik hedefleri,
Hayat Bilgisi dersinin tarihsel gelişimi,
2005 Hayat Bilgisi programının incelenmesi,
Hayat bilgisi dersinin öğretimine etki eden psikolojik etkenler,
Hayat bilgisi derslerinde kullanılması gereken araç-gereçler,
Hayat bilgisi dersi eğitim öğretim yöntemleri,
Yapılandırmacı yaklaşım ve hayat bilgisi dersinde uygulanması,
Hayat bilgisi dersi için etkinlik örnekleri 
 
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam