Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ
Code
NEFSÖ218
Course Info
Türkiye’nin jeopolitik özellikleri
Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin jeomorfolojik özellikleri, Türkiye’nin dağları, platoları ve ovaları
Türkiye’nin akarsu, karstik buzul ve kıyı şekilleri.
Türkiye’nin nüfusu ve yerleşme özellikleri
Türkiye’nin ülke grupları içerisindeki önemi
Türkiye’nin bitki örtüsü ve Bitki örtüsünü etkileyen faktörler
Türkiye’de doğal afetlerin özellikleri 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam