Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SANAT EĞİTİMİ
Code
NEFSÖ220
Course Info
Sanat eğitimi ile ilgili temel kavramlar
Sanat eğitiminin eğitim dizgesi içindeki yeri ve önemi
Disipline dayalı sanat eğitimi yaklaşımı
Sanat eğitiminin ilköğretimdeki yeri ve görsel sanatlar dersi
Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı
Çocukların sanatsal gelişim basamakları
Resimleriyle çocuğu tanıma yolları
Müze Eğitimi 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam