Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ
Code
NEFSÖ212
Course Info
Oyun kavramı-oyunun doğuşu gelişimi
Oyunun tanımı, yapısal özellikleri
Oyunun çocuk gelişimine etkileri
Eğitimde oyunun kullanılması
Eğitsel oyunların sınıflandırılması
Eğitsel oyunların motor özelliklere etkisi.
Oyunun planlanması ve oyun seçimi
Spor eğitiminde ve disiplinler arası eğitimde eğitsel oyun
Oyunun yönetimi ve liderlik 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam