Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
POPULER KÜLTÜR VE YANSIMALARI
Code
NEFSBÖ320
Course Info
20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal modernleşmenin yan etkileri arasında sayılabilecek bir kavram olan popüler kültür, eski halk kültürü olarak literatürde tartışılsa da, aslında toplumsal kültürün ve günlük yaşamdaki değişken alışkanlıkların biçimsel anlamda farklılaşması ve yaygınlaşması olarak anlatılabilir. Türk Dil Kurumu popüler kültür kavramını, “belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü” olarak tanımlamaktadır. 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam