Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
KÜLTÜR DEĞİŞMELERİ
Code
NEFSBÖ324
Course Info
İnsanlığın yeryüzünde var olduğu günden bugüne bir arada yaşama mecburiyeti vardır. Kültür bir milleti karakterize eden özellikler olduğu ve her kültürün kendisine has bir özü, bir çekirdek yapısı bulunmaktadır. Milletleri birbirinden habersiz, kendi kabukları içine çekilmiş olarak yaşamadıkları, toplumdaki çeşitli ihtiyaçlar ve dünya şartlarının ortaya koyduğu bazı zaruretler; milletleri siyasî, diplomatik, ticarî ve kültürel alanlarda birbirleri ile karşılıklı ilişkiler kurmaya yöneltmiştir. Hattâ birbirleri ile yakın temas hâlinde olan milletler, kendi kültürlerinin bazı değerlerini birleştirip kaynaştırmak ve bunları ortak katkılar ile geliştirmek suretiyle ortak medeniyetler de meydana getirebilmişlerdir. İslâm medeniyeti. Batı medeniyeti gibi. Tarihte toplumlar medeniyet ortaklığına ve bu ortak medeniyetin nimetlerinden yararlanmış olmalarına rağmen, yine de kendi kültürlerini korumakta titizlik göstermektedirler. Aksi halde, sağlam bir senteze ulaşmadan ortak medeniyetin öğeleri içinde eriyip kaybolma tehlikesi gösterirler ve bir yıkım ile karşı karşıya kalırlar. 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam