Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
20.YY TÜRK DÜNYASI TARİHİ
Code
TAR474
Course Info
Meşrutiyetin ilanı, 1 Dünya savaşı, Mondros ve Sevr, İstanbulun işgali, Kongreler, Kurtuluş –Savaşı, Misak-ı Milli, Cumhuriyetin İlanı, Anayasal hareketler, Çok partili Hayata geçiş, Reform hareketleri ve 20. YY’ın sonuna kadar yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve irdelenmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam