Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
ARAPÇA-II
Code
TAR388
Course Info
Arapçada cümlelerin soru formuna dönüştürülmesi, İsm-i işaretler, İsm-i mevsuller, İsm-i Mensub, İsim cümlelerinde haberin çeşitler, kane ve benzeri edatlar, inne ve benzeri edatlar, Müfred ve cümle sıfatlar, Esmaül-hamse, Temyiz, Sayılar; Sayılar, fiillerin zamirlerle kullanımı, Fiillerin meçhul yapıya çevirilmesi, Zaman zarfları, Mekan zarfları, Cümlede hal zarflarının kullanımı, Arapçada istisna üslubu, Atıf, Nefy.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam