Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
YAKINÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI
Code
TAR386
Course Info
Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları I ve II olmak üzere iki yarıyıllık bir derstir. Öğrencilere derste, tarih araştırıcısı için gerekli olan temel bilgiler; müracaat/ el kitapları; biyografik ve bibliyografik eserler; lügat ve ansiklopediler; vakayinameler; hususi tarihler, arşiv kaynakları, süreli yayınlar/ salnameler, gazeteler ve hatıralar hakkında bilgi verilmektedir. Bu eserlerin tarih araştırmalarındaki önemi üzerinde durulmakta, örnek metinler incelenmektedir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam