Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
OSMANLI DÜŞÜNCE TARİHİ II
Code
TAR382
Course Info
Osmanlı Devletinin tarih sahnesine çıktığı XIII. Yy. sonları ile XIV. Yy. başlarında İslam düşünce ve felsefesinin genel durumundan başlayarak kuruluş ve yükselme süreçlerini kapsayan dönemde (XX. yüzyıl başlarına kadar) ortaya çıkan düşünce hareketleri, önemli temsilcileri ile felsefe problemlerine ilişkin temel yaklaşımlar.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam