Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
OSMANLI DÜŞÜNCE TARİHİ II
Code
TAR382
Course Info
Osmanlı Devletinin tarih sahnesine çıktığı XIII. Yy. sonları ile XIV. Yy. başlarında İslam düşünce ve felsefesinin genel durumundan başlayarak kuruluş ve yükselme süreçlerini kapsayan dönemde (XX. yüzyıl başlarına kadar) ortaya çıkan düşünce hareketleri, önemli temsilcileri ile felsefe problemlerine ilişkin temel yaklaşımlar.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam