Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ
Code
TAR395
Course Info
Türkiye´nin yeri ve konumu. Türkiye´nin jeopolitik ve jeostratejik durumu ve özellikleri. Türkiye’nin bazı ülkeler, bölgeler, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel organizasyonlarla ilişkileri. Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri (iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü). Türkiye’nin beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri (nüfus, yerleşimi, tarım, ormancılık, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, turizm).
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam