Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
FARSÇA-I
Code
TAR391
Course Info
Farsça hakkında genel bilgiler; Farsça isim, sıfat, zamir, ön edat hakkında ana kaideler ve sınıflandırmalar; tamlamalar ve kelime grupları hakkında bilgiler; fiilin tanımı ve türleri hakkında genel bilgiler; dört temel zamanda fiil çekimi öğretilecektir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam