Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
FARSÇA-I
Code
TAR391
Course Info
Farsça hakkında genel bilgiler; Farsça isim, sıfat, zamir, ön edat hakkında ana kaideler ve sınıflandırmalar; tamlamalar ve kelime grupları hakkında bilgiler; fiilin tanımı ve türleri hakkında genel bilgiler; dört temel zamanda fiil çekimi öğretilecektir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam